Procés en Coaching Esportiu a Girona

Procés de Coaching Esportiu

El procés de coaching Esportiu es treballa des dels 3 pilars, MENT, ESPORT I NUTRICIÓ.

Amb els nostres professionals aprendrem:

  • Reconèixer els aliments que necessita el nostre cos segons el moment.
  • Modificar creences limitadores. · Gestionar el diàleg intern que ens condiciones.
  • Reconèixer els recursos i eines per assolir l’objectiu.
  • Equilibrar ment i cos.
  • Descobrir què ens agrada de l’esport per practicar-lo i sentir-nos en forma.

Com ja es deia fa molt de temps…. MENS SANA I CORPORE SANO!

Metodologies de Coaching a Girona
Procés en Coaching Familiar a Girona

Processos

Centre de Coaching a Girona

Els processos de coaching són metodologies dissenyades per ajudar les persones a millorar en àrees específiques de la seva vida, ja sigui personal o professional. Implica sessions amb un coach que guia la persona per identificar objectius, superar obstacles i desenvolupar un pla d’acció per assolir-los.

L’objectiu és ajudar les persones a créixer i assolir el seu potencial màxim.

Obrir Chat
Hola
En què et podem ajudarte?