Procés en Coaching Personal a Girona

Procés de Coaching Personal

Entenem Coaching com a procés de canvi, a nivell general o en qualsevol àrea concreta de la nostra vida.

És un procés personalitzat enfocat a:

  • Millorar, resoldre situacions limitadores o conflictes
  • Afrontar i assolir objectius.

Aquests procés el realitzem des de l’acompanyament que realitzen els nostres professionals, facilitant les eines i recursos per aconseguir-ho.

NO ESPERIS A QUE LES COSES PASIN, FES QUE PASIN LES COSES!

Metodologies de Coaching a Girona
Procés en Coaching Familiar a Girona

Processos

Centre de Coaching a Girona

Els processos de coaching són metodologies dissenyades per ajudar les persones a millorar en àrees específiques de la seva vida, ja sigui personal o professional. Implica sessions amb un coach que guia la persona per identificar objectius, superar obstacles i desenvolupar un pla d’acció per assolir-los.

L’objectiu és ajudar les persones a créixer i assolir el seu potencial màxim.

Obrir Chat
Hola
En què et podem ajudarte?